Rojení je přirozený způsob rozmnožování včelstev. Tak jako se včely starají o svoji budoucnost, hledá projekt ROJENÍ budoucnost pro včelařství. A kde jinde ji lze najít, nežli v mladé generaci.


Rojení

Celý svět, Evropská unie i Česká republika se potýká s úbytkem nenahraditelných opylovatelů rostlin – včel. Tento globální problém může řešit pouze dostatek včelařů. Věc má ale háček. Tato činnost není dnes pro mladé lidi příliš atraktivní, a tak je těžké získat každého mladého včelaře. Právě tuto situaci se snaží řešit skupina mladých včelařů z českého neziskového spolku VČELÍ STRÁŽ svým projektem pod názvem ROJENÍ - SWAMING.

    Česká republika Slovenská republika Polsko Německo Wales Litva Nizozemsko Kazachstan

Svoji pozornost realizátoři projektu zaměřili na vzdělávání a vzájemnou výměnu mezinárodně využitelných znalostí a zkušeností v oblasti včelařství. Do projektu se aktivně zapojí přibližně desetičlenné skupiny mladých lidí z osmi zemí (Česká republika, Slovenská republika, Polsko, Německo, Wales, Kazachstán, Litva a Nizozemsko). Jednotlivé účastnické země byly vybrány s přihlédnutím na fakt, že každá z nich disponuje unikátními a pro ostatní země cennými zkušenostmi a postupy v oblasti práce se včelařskou mládeží a s metodami a formami jejich vzdělávání.ROJENÍ - SENÁT ČR

Slavnostní zahájení projektu ROJENÍ-SWARMING proběhlo 20. 11. 2015 v jednacím sále Senátu parlamentu České republiky. Pod záštitou místopředsedy Senátu ČR ing. Zdeňka Škromacha a za účasti mnoha dalších vzácných hostů (např. ministra vlády ČR a senátora Mgr. Jiřího Dienstbiera) byl projekt oficiálně představen 120 zástupcům organizací pracujících se včelařskou mládeží. Fota

ROJENÍ 2015 - SENÁT ČR